Бобринец * Бобринець

Ищу информацию о семье Карачунских из Бобринца.  genealogy.msk@yandex.ru

Ищу варианты генеалогического бартера. Поищу для Вас в архивах Москвы в обмен на Ваш поиск в архиве Кировограда. genealogy.msk@yandex.ru

Краведческие сайты и форумы по Бобринцу

Проект Александра Павленко «Штетл»

Источники генеалогической информации по Бобринцу и еврейским колониям на Юге России

 • АРХИВ КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 • Фонды государственного архива Кировоградской области
 • Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах : міжархів. довідник : Том 7 : Метричні книги у фондах державних архівів Вінницької та Кіровоградської областей Скачать
 • О. А. Трибуцька* Документи фонду Єлисаветградської міської управи як джерельна база з проведення генеалогічних досліджень
 • Архив Кировоградской Области
  • Ф. 403. Бобринецька синагога, м. Бобринець Бобринецького повіту Херсонської губернії . Справ: 50; 1853-1862 рр. Опис 1 Справ: 50; 1853-1862 рр. Метричні книги реєстрації актів про народження, шлюб, розлучення та смерть. Опись: (Оцифровка Алекса Краковского)
  • Ф. 332. Бобринецьке 4-класне училище, м. Бобринець Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.. Справ: 5; 1882-1918 рр. Опис 1 Справ: 5; 1882-1918 рр. Протоколи засідань педагогічної ради. Копії атестатів і свідоцтв про закінчення училища.
  • Ф. 360. Бобринецька міська дума, м. Бобринець Єлисаветградського повіту Херсонської губернії. Справ: 7; 1867-1873 рр. Опис 1 Справ: 7; 1867-1873 рр. Свідоцтва про дозвіл на шлюб.
  • Ф. 361. Бобринецька міська ратуша, м. Бобринець Єлисаветградського повіту Херсонської губернії. Справ: 18; 1841, 1851-1858, 1860-1866 рр. Опис 1 . Справ: 18; 1841, 1851-1858, 1860-1866 рр. Свідоцтва про дозвіл на шлюб, купчі на землю.
  • Ф. 362. Бобринецький міщанський староста, м. Бобринець Єлисаветградського повіту Херсонської губернії. Справ: 5; 1874-1878 рр.  Опис 1. Справ: 5; 1874-1878 рр. Свідоцтва про дозвіл на шлюб.
  • Ф. 368. Бобринецька нижча реміснича школа, м. Бобринець Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.. Справ: 2; 1910-1911, 1916 рр. Опис 1. Справ: 2; 1910-1911, 1916 рр. Листування з Одеським навчальним округом про роботу училища.
  • Ф. 396. Податковий інспектор 4-ї дільниці Єлисаветградського повітового з прибуткового податку присутствія, м. Бобринець Єлисаветградського повіту Херсонської губернії. Справ: 91; 1916-1919 рр. Опис 1. Справ: 91; 1916-1919 рр. Циркуляри і розпорядження Херсонської казенної палати. Журнали засідань 4-ї дільниці Єлисаветградського повітового з прибуткового податку присутствія. Звітні відомості про нарахування податків та розміри недоїмок по волостям. Справи з нагляду за сплатою податків. Відомості про надходження податків та врожайність сільськогосподарських культур.   Списки власників торговельних і промислових підприємств, орендарів та перелік справ, які розглядались присутствієм. Листування з Херсонською казенною палатою, волосними правліннями, земельними управами з питань оподаткування.
  • Ф. 489. Межова канцелярія Бобринецького повіту, м. Бобринець Бобринецького повіту Херсонської губернії. Справ: 102; 1822, 1836-1837, 1840-1845, 1849-1850, 1852-1853, 1856, 1858-1865 рр. Опис 1 Справ: 102; 1822, 1836-1837, 1840-1845, 1849-1850, 1852-1853, 1856, 1858-1865 рр. Межові книги та геометричні спеціальні плани земель державних володінь, селищних громад та земель військових поселень.
  • Ф. 26. Бобринецька міська управа, м. Бобринець Єлисаветградського повіту Херсонської губернії . Справ: 34; 1875-1901, 1914, 1917-1920 рр. Опис 1 Справ: 34; 1875-1901, 1914, 1917-1920 рр. Справи з виділення безкоштовних дворових місць громадянам (заяви, угоди).
  • Ф. 31. Компаніївське волосне правління, с. Компаніївка Єлисаветградського повіту Херсонської губернії. Справ: 6; 1857-1858, 1901, 1909-1918 рр. Опис 1. Справ: 6; 1857-1858, 1901, 1909-1918 рр.
   • Дело 1. Посімейні списки (1911). 500л.
   • Дело 2. Посімейні списки (1911). 282л.
   • Дело 4. Ревізькі казки по селам Бобринецького повіту (копії, 1857). 220л
  • Ф. 18. Єлисаветградська міська дума, м. Єлисаветград Єли­са­вет­­град­ського повіту Херсонської губернії. Справ: 567; 1789-1919 рр. Ревізькі казки купців, міщан, робітників, євреїв. Списки купців і міщан (1811), членів єврейського товариства (1841), євреїв-рекрутів, прийнятих на військову службу, почесних громадян міста. Алфавітні посімейні списки мешканців міста та відомості про їх гро­мад­ський стан (1866). Алфавітні списки обліку рекрутів — членів єврейського то­­ва­рист­ва (1844) та міщан-християн (1849).
   Опись 1.

   • Фонд 18, оп.1, д. 409. Список еврейского общества, 1841, 12 листов
   • Фонд 18, оп.1, д. 429. Отношения и указы о выкрестившихся евреях и перечислении их в другое местожительство, 1844-05.06.1850, 15 листов
   • д.99. Ревизские сказки мещан Елизаветградского уезда 1816-1826 г (139л УД)
   • д.100. Ревизская сказка мещан евреев г.Елизаветграда 1816
   • д.108. Ревизские сказки мещан г.Елизаветграда 1818-1866 (60л)
   • д.164. Ревизские на мещан г.Елизаветграда и мещан других местностей 1826-27 (397л)
   • д.181. Указы.. о причисление в Елизаветградское сословие мещан евреев из других городов и мест 1827-1831 65л
   • д.221. Книга записи мещан евреев обязанных исполнять рекрутскую повинность 1829 г 22л
   • д.288. Указ Херсонской казенной палаты об исключении из списков мещан евреев, умерших,
    сосланных в Сибирь, выкрестившихся, бежавших из острога и отданных в рекруты 1834 18л
   • д.407. Книга для записи паспортов и свидетельств, выданных купцам и мещанам г.Елизаветграда 1841 г (57л)
   • д.413. Книга для записи свидетельств предъявляемых елизаветградскими купуами, получаемых их Бобринецкого уездного казначейства на право торговли 1842 г 19л
   • д.430. Алфавитный список по тысячному учету рекрутов еврейского общества 1844г 9л
   • д.480. Сенатские указы и списки евреев рекрутов принятых на военную службу 1964-1859 216л
   • д.491. Ревизские сказки купцов и мещан г.Елизаветграда 1858г 613л УД
   • д.492. Ревизские сказки купцов и мещан г.Елизаветграда 1858г 537л
   • д.494. Ревизские сказки за 1858г 177л
   • д.500. Ревизские сказки на мещан и купцов евреев е.Елизаветграда и мест.Каменки Чигиринского уезда 1861-1887 466л.
   • д.509. Список лиц, причисляющихся по прошениямв сословные мещане г.Елизаветграда 1865-1875 218л УД
   • д.514. Алфавитные посемейные списки жителей г.Елизаветграда с указанием сословной принадлежности 1866 г 459л.УД
  • Ф. 64. Єлисаветградська єврейська чоловіча гімназія Шалити і Волова, м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту Хер­сон­ської губернії. Справ: 13; 1916-1920 рр. Опис 1 . Справ: 13; 1916-1920 рр. Особисті документи учнів (заяви, свідоцтва, атестати). Списки учнів та відомості про їх успішність. Класні журнали. Фор­мулярні списки вчителів. Прибутково-видаткові кошториси та відомості на ви­да­чу заро­біт­ної плати працівникам гімназії.
  • Ф. 78. Єлисаветградська міська управа, м. Єлисаветград Єли­са­вет­град­ського повіту Херсонської губернії. Справ: 7284; 1871-1920 рр. Матеріали про єврейський погром (1905).
   • Опись 5. 
   • д.1. Копии посемейных списков, составленных в 1874-1876 гг и копии ревизских сказок 1858 года иногородних евреев, приписанных к 1-му участку Елисаветграда
   • д.2. Копии посемейных списков евреев, присланные иногородними городскими управлениями в Елисаветградскую городскую управу 1879-1885
   • д.10. Материалы об отбывании воинской повинности евреев: копии посемейных списков 1894-1895 908л.
    Много дел с метрическими выписками и свидетельствами, посемейных списков
  • Ф. 185. Єлисаветградська синагога, м. Єлисаветград Єлиса­вет­градського повіту Херсон­ської губернії. Справ: 96; 1853-1919 рр. Опис 1.  Справ: 96; 1853-1919 рр. Метричні книги реєстрації актів про народження, шлюб, розлучення та смерть по м. Єлисаветграду і Єлисаветградському повіту.
  • Ф. 460. Єлисаветградський єврейський кагал, м. Єлисаветград Єлисавет­градського повіту Херсонської губернії. Справ: 35; 1827-1829, 1831, 1833-1836, 1838-1840, 1842, 1844-1848 рр. Опис 1 . Справ: 35; 1827-1829, 1831, 1833-1836, 1838-1840, 1842, 1844-1848 рр. Вироки міщанського товариства м. Єлисаветграда. Справи про проведення рекрутського набору серед єврей­ського населення та збору податків. Ревізька казка єврейського населення і метрична книга реєст­рації актів про народження, шлюб та смерть кагалу (1831). Книги обліку прибутків і витрат кагалу. Справи про зарахування євреїв до міщанського або купець­кого стану (Дела о зачислении евреев в мещанское и купеческое сословие).
  • ф.232 Корнієнко А. П. – нотаріус, м. Бобринець Єлисаветградського повіту Херсонської губернії — Алфавитки с 1869 года
  • Синагога Елисаветграда — 96 дел с 1853 по 1919 (есть в базе данных j-roots.info)
  • Синагога города Новомиргород (ф. 325) — 12 дел за 1864, 1866-1870, 1872 гг.
  • Синагога колонии Сагайдак (ф. 404) — 10 дел за 1854-1855, 1857-1862, 1901 гг. (рождение, брак, развод и смерть).
  • Синагога посада Новогеоргиевск (ф. 737) — 7 дел 1892-1913 гг. (рождения и разводы)
  • Синагога города Крылов (ф. 741) — 2 дела 1854-1877, 1876-1897, 1899-1908 гг. (рождения и разводы)
  • Златопольская еврейская община (ф. 547) — 9 дел за 1845, 1854, 1856-1859 гг. (рождения, брак и смерть)
  • Фонд 18.  Ревизские сказки и посемейные списки, в том числе евреев. Списки купцов и мещан Некоторые дела
   • Дело 100. Ревизские сказки мещан евреев города Елисаветграда, март 1816-июнь 1818, 98 листов
   • Дело 221. Книга записи мещан евреев, обязанных исполнить рекрутскую повинность, 25.10.1829, 22 листа
   • Дело 409. Список еврейского общества, 1841, 12 листов
   • Дело 430. Алфавитный список по тысячному учету рекрутов еврейского общества, 1844, 9 листов
   • Дело 480. Сенатские указы и списки евреев рекрутов, принятых на военную службу, 16.09.1854-25.06.1859, 216 листов
   • Дело 500. Ревизские сказки на мещан и купцов евреев города Елисаветграда и местечка Каменки Чигиринского уезда, 1861-13.01.1887, 466 листов
  • ф. 78 оп. 14. Посемейные списки евреев за 1910-1919 гг.
  • ф. 59 Елисаветградская мужская классическая гимназия — 57 дел, 1879-1920. Личные документы учеников и формулярные списки учителей
  • Ф.60 Елисаветградское высшее земское реальное училище — 321 дело, 1869-1919. Личные документы учеников, списки
  • Елисаветградское ремесленно-грамотное училище — 9 дел, 1878-1908. Списки учеников
  • Ф.65 Новомиргородская смешанная гимназия  — 9 дел 1914-1922
 • Держархив Херсонской обл.
  • Фонд 22, опись 1 Дело 75. Ревизские сказки о евреях-купцах и мещанах Бобринецкого уезда за 1858 год, 1142 листа
  • Фонд 22, опись 1 Дело 95. Ревизские сказки о евреях-земледельцах Херсонского уезда за 1858 год, 1059 листов
  • Фонд 22, опись 1 Дело 110. Ревизские сказки о евреях г. Бобринца за 1858 год, 185 листов
 • Списки евреев-земледельцев Херсонской губернии 
 • ЦГИА
  • Ф. 577 Оп. 50 Д. 2547 Ведомости с указанием фамилий владельцев, названия выкупленных селений, количества выкупленной земли и количества ссуды Херсонской губернии Елисаветградского уезда (бывш. Бобринецкий). б/д
  • Ф. 577 Оп. 50 Д. 2548 Ведомости с указанием фамилий владельцев, названия выкупленных селений, количества выкупленной земли и количества ссуды Херсонской губернии Елисаветградского уезда (бывш. Бобринецкий). б/д
  • Ф. 1424 Оп. 2 Д. 153 Планы земельных владений разных лиц в Александровском, Анаьевском, Бобринецком, Елизаветградском и Тираспольском уездах Херсонской губернии. Ватман, калька. 1840 — 1915. Количество листов 8
  • Фонд 1385: РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА Е.Ф.ФОН-БРАДКЕ ХЕРСОНСКОЙ ГУБ. Там в основном жалобы людей друг на друга и на херсонские губернские власти. Примерно каждое 6-е дело — про евреев. Причём вся Херсонская губерния: колонии, Одесса, херсон, Ананьев, Бобринец и т.п. Попалось, например, такое дело (в основном там дела именные): д. 437 По жалобе мещан Александрийского еврейского общества об уклонении мещан Бобринецкого еврейского общества от рекрутской повинности после приписки их в Александрийскому обществу, 1851, 9 л. Источник
 • Ежегодник ГОЛОСА ЮГА. Елисаветград 1913 год Скачать
 • Списки дворян и чиновников Херсонской губернии
 • Землевладельцы в 139 крупнейших имениях Бобринецкого уезда 1860 г.
 • Помещики Бобринецкого уезда, у которых выкупали наделы временнообязанные крестьян
 • Алфавіти поселень Бобринецького повіту
 • Елисаветградский уезд (1781-1856) — Выявленные метрики
 • Евреи Криворожья
 • Списки евреев-земледельцев Херсонской губернии
 • ГАНО (Николаев) Ф. 475 ОАФ Церкви Елисаветградский (Бобринецкого) уезда, 1795 — 1892 Опись

Библиография

 • Бобринец в Википедии
 • Брамсон, Леонтий Моисеевич. Поездка в Южно-русские еврейские колонии : путевые наброски : с приложением собранных на месте материалов / Л. М. Брамсон. — СПб. : Тип. и лит. А. Е. Ландау, 1894. — 41 с.: табл. Читать
 • Щукин В. В. Еврейские земледельческие колонии Херсонской губернии (ХІХ – начало ХХ вв.) : очерки истории / В. В. Щукин, А. Н. Павлюк ; под. ред. М. Д. Гольденберга. – Николаев : Издатель Шамрай П. Н., 2016. – 408 с. Читать
 • Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні / Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине [2008-2009, PDF, UKR] НКПЖГУ Кіровоградська область. 2008.pdf Торрент
 • Історія міст і сіл Української РСР / История городов и сел Украинской ССР [1967-1973, DjVu, UKR] ІМіС УРСР. Том 11. Кіровоградська область. 1972. Оцифровано Гуртом.djvu Торрент
 • КНИГИ О ЕВРЕЯХ-ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАХ:
  • Канкрин И.В . Еврейские земледельческие колонии Александровского уезда. Екатеринослав. 1893 Скачать Тут с индесом фамилий
  • Никитин В.Н. Евреи земледельцы 1807 — 1887. СПб 1887. Скачать
  • Думашевский А.  Евреи-земледельцы — Вестник ИГРО за 1859 г., стр. 170 — 198. СПб 1860. Скачать
  • Финк В.  Евреи на земле. Москва 1929. Скачать
  • Боровой С. Я. Еврейская земледельческая колонизация в старой России. Москва 1928. Скачать
  • Улейников Л.  Еврейские земледельческие колонии в Екатеринославской губернии в 1890 г. СПб 1891. Скачать
  • Земцов М. Е.  Еврейские крестьяне . СПб 1908 . Скачать
  • Еврейское местечко в революции (Новозлатополь) под ред. Тан-Богораз . Ленинград 1926. Скачать
  • Аленицын В. Еврейское население и землевладение в Юго-Западных губерниях. СПб 1884. Скачать
  • Павловский И.Ф. К истории земледельческих колоний в половине XIX в. (из ж-ла «Киевская Старина», 1906). Киев 1906. Скачать
  • Брамсон Л.М. Поездка в Южно-русские еврейские колонии. СПб 1894. Скачать
 • Бобринецкое о-во пособия бедным евреям (Херсонск. губ). Отчет Общества пособия бедным евреям гор. Бобринца… — Бобринец, 1912-. — 2 т.; 22.
 • Мармер М.И., Поддубная С.И. НЕИЗВЕСТНОЕ КРИВОРОЖЬЕ: СТРАНИЧКИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ Скачать
 • Яков Пасик. Еврейские земледельческие колонии Херсонской губернии
 • Історія євреїв в Україні
 • Єврейські містечка

Текущие Интересы

 1. Держархив Херсонской обл.
  1. Фонд 22, опись 1 Дело 75. Ревизские сказки о евреях-купцах и мещанах Бобринецкого уезда за 1858 год, 1142 листа
  2. Фонд 22, опись 1 Дело 95. Ревизские сказки о евреях-земледельцах Херсонского уезда за 1858 год, 1059 листов
  3. Фонд 22, опись 1 Дело 110. Ревизские сказки о евреях г. Бобринца за 1858 год, 185 листов =Просмотрено=
 2. Архив Кировоградской Области
  • Ф. 403. Бобринецька синагога, м. Бобринець Бобринецького повіту Херсонської губернії . Справ: 50; 1853-1862 рр. Опис 1 Справ: 50; 1853-1862 рр. Метричні книги реєстрації актів про народження, шлюб, розлучення та смерть.   Поиск смерти Аншеля Карачунского, рождения Юзефа, Германа, Евсея Карачунских
   • Ф.403 оп.1 д.1 Родившихся евреев по г.Бобринцу и уезду до октября 1853г.
   • Ф.403 оп.1 д.2 Родившихся евреев по г.Бобринцу и уезду октябрь 1853-1854 гг.
   • Ф.403 оп.1 д.4 Родившихся евреев по г.Бобринцу и уезду 1857г.
   • Ф.403 оп.1 д.5 Родившихся евреев по г.Бобринцу и уезду 1857г. (копия д.4)
   • Ф.403 оп.1 д.8 Родившихся евреев по г.Бобринцу 1859г.
   • Ф.403 оп.1 д.10 Родившихся евреев по г.Бобринцу и уезду 1857г.
   • Ф.403 оп.1 Д.35 1854 смерть
   • Ф.403 оп.1 Д.36 1855 смерть
   • Ф.403 оп.1 Д.37 1855 смерть дубликат
   • Ф.403 оп.1 Д.38 1856 смерть
   • Ф.403 оп.1 Д.39 1857 смерть
   • Ф.403 оп.1 Д.40 1857 смерть то же
   • Ф.403 оп.1 Д.41 1858 смерть
  • Ф. 18. Єлисаветградська міська дума, м. Єлисаветград Єли­са­вет­­град­ського повіту Херсонської губернії. Поиск семьи Карачунских
   • д.100. Ревизская сказка мещан евреев г.Елизаветграда 1816
   • д.181. Указы.. о причисление в Елизаветградское сословие мещан евреев из других городов и мест 1827-1831 65л
   • д.221. Книга записи мещан евреев обязанных исполнять рекрутскую повинность 1829 г 22л
   • д.288. Указ Херсонской казенной палаты об исключении из списков мещан евреев, умерших,
    сосланных в Сибирь, выкрестившихся, бежавших из острога и отданных в рекруты 1834 18л
   • д.409. Список еврейского общества 12л.
   • д.413. Книга для записи свидетельств предъявляемых елизаветградскими купцами, получаемых их Бобринецкого уездного казначейства на право торговли 1842 г 19л
   • д.430. Алфавитный список по тысячному учету рекрутов еврейского общества 1844г 9л
   • д.480. Сенатские указы и списки евреев рекрутов принятых на военную службу 1864-1859 216л
  • Ф. 460. Єлисаветградський єврейський кагал, м. Єлисаветград Єлисавет­градського повіту Херсонської губернії. Справ: 35; 1827-1829, 1831, 1833-1836, 1838-1840, 1842, 1844-1848 рр. Опис 1 . Справ: 35; 1827-1829, 1831, 1833-1836, 1838-1840, 1842, 1844-1848 рр. Вироки міщанського товариства м. Єлисаветграда. Справи про проведення рекрутського набору серед єврей­ського населення та збору податків. Ревізька казка єврейського населення і метрична книга реєст­рації актів про народження, шлюб та смерть кагалу (1831). Книги обліку прибутків і витрат кагалу. Справи про зарахування євреїв до міщанського або купець­кого стану. Поиск семьи Карачунских
  • Ф.185 Єлисаветградська синагога, м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту Херсонської губернії
   • Дело 1. Книга записей родившихся евреев 1844-1872 80л (?передано в фонд 839)